Centrum Kart S.A.

ul. Grzybowska 53/57
00-844 Warszawa

tel. +48 (22) 656 17 10
email: admin@centrumkart.pl


Reklamacje

tel. 801 365 365 lub +48 (42) 68 38 232


Inspektor Ochrony Danych: Dariusz Gawryś
email IOD:  iod_centrumkart@pekao.com.pl