Reklamacje Elektronicznych Doładowań zgłaszane pocztą elektroniczną na adres reklamacje.topup@pekao.com.pl powinny zawierać następujące dane:
  1. Nr doładowywanego telefonu
  2. Data doładowania
  3. Operator
  4. Kwota doładowania
  5. Imię i nazwisko
  6. Adres e-mail
  7. Opis reklamacji