Akcjonariusz

Jedynym akcjonariuszem Centrum Kart S.A. jest Bank Pekao S.A. Dnia 9 października 2020 r. jedyny akcjonariusz złożył w Centrum Kart S.A. wszystkie dokumenty akcji Centrum Kart S.A. w celu ich dematerializacji. Rejestr akcjonariuszy prowadzi Bank Pekao S.A. – Biuro Maklerskie Pekao, ul. Wołoska 18, 02-675 Warszawa.